ELA

Pre Elu je piercing vášeň.
To sa je prejavuje na jej práci a prístupe.
Ak si niekedy mal stres z prepichovania, naša Ela ti z toho spraví zážitok 🙂

Je potrebné objednať sa dopredu.

KONTAKT

CENNÍK