BIO


K umeniu mal Jaroslav veľmi blízko už od detstva, keď začal navštevovať základnú umeleckú školu. Na to neskôr nadviazal graffiti „kariérou“ a študovaním architektúry na vysokej škole.

Svoj prvý tetovací strojček si kúpil v roku 2011, no naplno sa tetovaniu začal venovať až o tri roky na to. Najviac ho bavia čiernobiele kérky, portréty, lebky, zvieratá, kvety… no má v obľube aj temnejšie motívy, hororového charakteru.

„Detaily tvoria celok“

 

PORTFÓLIO